Kannustus­valmennus – elämäntaito­valmennusta Sinulle

Etsitkö elämääsi uutta suuntaa? Kaipaatko puhtia arkeen, tai rakennuspalikoita unelmiesi toteuttamiseen?

Sanotaan, että kun ajattelutapa muuttuu, kaikki on mahdollista. Life Coach eli elämäntaitovalmentaja auttaa Sinua muuttamaan ajatteluasi, mikä on kaikkien muutosten alku. 

Kysy itseltäsi: "Voisiko joku olla paremmin elämässäni?"
Jos vastasit "Kyllä"– ota yhteyttä. Olet valmis tekemään elämäsi parhaan päätöksen.

Kannustusvalmennuksen elämäntaitovalmentajat työskentelevät kanssasi, jotta voit toteuttaa potentiaalisi ja elää elämän, jollaisen Sinä haluat. 

Ota yhteyttä

Mikä on Life Coach eli elämäntaito­valmentaja?

Life Coach (suom. elämäntaito­valmentaja) kartoittaa, millaisen elämän Sinä haluat ja valmentaa Sinua tavoitteitasi kohti käytännössä. Life Coach on muutosten ja motivoinnin ammattilainen.

Tule valmennukseen, kun haluat olla onnellinen, saada elämääsi enemmän rakkautta, toteuttaa unelmasi ja menestyä – tiivistettynä: kun haluat löytää itsesi vahvemmin ja elää täyttä elämää.

Valmentaja voi auttaa sinua irrottamaan huonoista tavoista, kuten tupakanpoltosta, stressaamisesta, epäterveellisestä syömisestä ja riitelystä. Opit tilalle uusia tapoja, kuten rentoutumista, läsnäoloa, hyväksyntää ja keskittymistä.

Lue lisää

Mitä sinulle saisi olla?

Nettivalmennus?

Tutustu nettivalmennuskursseihimme ja tilaa omasi! Voit myös tehdä ilmaisen Elämänlaadun kartoittamistestin.

Lue lisää

Omavalmentaja?

Omavalmentaja tsemppaa ja oivalluttaa sinua kohti täydempää elämää. Tutustu valmentajiimme!

Lue lisää

Ryhmävalmennus?

Joskus ryhmävalmennus on juuri se, mikä auttaa sinua elämässäsi eteenpäin. Ryhmässä on voimaa!

Lue lisää

Ota yhteyttä

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tai
ehdotuksia valmennuksiimme liittyen, laita viestiä lomakkeen kautta!

Kaikki alkaa ensimmäisestä askeleesta...

Tästä se lähtee. Ensimmäinen askel on jokaisen matkan tärkein askel. Mitä Sinä haluat? Kerro – me kuljemme kanssasi kohti tavoitteidesi toteuttamista.

Astu parempaan elämään

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kannustusvalmennus (2096954-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikael Kivivuori
040 745 0503
mikael.kivivuori@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Kannustusvalmennus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kannustusvalmennus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mikael.kivivuori@gmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna